I-V 9:00-19:00, VI 11:00-18:00

UAB „Primum Estetica“ (toliau – „Klinika“) yra įsipareigojusi saugoti fizinių asmenų privatumą. Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Klinika yra duomenų valdytojas ir yra atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Šiuo pranešimu informuojame Jus apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, gautus iš naudotojų (toliau kartu vadinami „Duomenų subjektai“). Jaunesni negu 16 metų Duomenų subjektai (toliau – „Nepilnamečiai“) negali naudotis mūsų paslaugomis, todėl asmenų, nesulaukusių 16 m. amžiaus, prašome Bendrovei neteikti jokių savo asmens duomenų. Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik interneto svetainei https://primumestetica.lt/.

Perskaitykite šį Privatumo Pranešimą kartu su bendrosiomis naudojimo sąlygomis.

Mes galime bet kuriuo metu patikslinti šį Privatumo Pranešimą atnaujindami čia paskelbtą informaciją ir prireikus gausime Jūsų sutikimą dėl pakeitimų. Kada Privatumo Pranešimas buvo paskutinį kartą keistas, nurodyta įraše „paskutinį kartą atnaujinta“.

Svetainę prižiūri ir valdo UAB „Primum Estetica“ (registruotoji buveinė: Pylimo g. 47, 01137 Vilnius, Lietuva; toliau – „mes“, „mus“, „mums“ arba „Bendrovė“).

Duomenys apie Kliniką:

UAB Primum Estetica
Juridinio asmens kodas: 305045408
PVM kodas: LT100012621918
Buveinės adresas: Pylimo g. 47, 01137 Vilnius
El. paštas: info@primumestetica.lt
Tel. +370 67099669
https://primumestetica.lt/

KAS BUS DUOMENŲ VALDYTOJAS?
Duomenų valdytojas yra Klinika (toliau – „mes“, „mus“, „mums“ arba „Bendrovė“).

KOKS YRA DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS?
Tvarkome asmens duomenis, siekdami suteikti jūsų užsakytas paslaugas. Tvarkymas vykdomas šiais tikslais:

•  Vykdyti svetainėje (toliau – „Svetainė“) nurodytais kontaktiniais adresais pateiktus Jūsų prašymus, konsultuoti, atsakyti į jūsų užklausas arba reikalavimus.
•  Padėti susisiekti su gydytoju.
•  Tiesioginės rinkodaros tikslais.
•  Slapukai: naudojame slapukus, kad gautume informacijos apie tai, kaip naudojate mūsų interneto svetainę https://primumestetica.lt/. Slapukai sudaro sąlygas teikti Jums paprastesnę ir prieinamesnę svetainės naudojimo patirtį. Trečiųjų šalių slapukai padeda mums pagerinti reklamų, naudojamų įvairiuose kanaluose, aktualumą. Informacija paprastai neapima jokių duomenų, kurie leistų Jus identifikuoti kaip fizinį asmenį.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais UAB „Primum Estetica“ interesais.

Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekiant pateikti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus.

Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite nurodytais kontaktais apie tai, kad nepageidaujate, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai.

Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūsų privatumo teisės yra visada užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis anksčiau nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami Jūsų sutikimą. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir reikalingas susijusioms tvarkymo operacijoms atlikti šiais tikslais.

KOKS YRA TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS?
Jeigu šiame Privatumo Pranešime nenurodyta kitaip, asmens duomenų tvarkymas vykdomas savanoriškais pagrindais ir grindžiamas Jūsų laisvai duotu sutikimu. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui remiantis sutikimu iki jo atšaukimo. Nepateikus prašomų asmens duomenų, gali būti, kad negalėsime suteikti jums Paslaugų.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS GALIME RINKTI?
Vykdydami veiklą ir aukščiau nurodytais tikslais, tvarkome (renkame) šiuos Duomenų subjektų asmens duomenis:
• Vardą ir pavardę: ši informacija leidžia mums nustatyti Jūsų tapatybę. Jeigu Jūs sutinkate gauti naujienlaiškius, tvarkome Jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą;
• Kalbos prioritetus: ši informacija leidžia mums siųsti pranešimus Jums suprantamomis kalbomis;
• Pašto adresas: ši informacija leidžia mums nustatyti Jūsų tapatybę ir siųsti pranešimus, įskaitant tiesioginės rinkodaros pranešimus (jeigu sutinkate juos gauti);
• pranešimuose pateikta informacija: išsaugosime bendravimo su Jumis įrašus, įskaitant Jūsų pateiktus skundus ir pranešimus, jog žinutė perskaityta, kad galėtume suteikti Jums pagalbą kaip klientui ir nagrinėti skundus, jeigu tokie bus pateikti;
• Bendroji informacija apie naudojimąsi: informacija, kuri mums suteikia žinių apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų Paslaugomis naudodamiesi Svetaine, įskaitant paieškos dėsningumus ir prioritetus, mūsų Svetainėje Jūsų atliktas paieškas ir naršymą. Šią informaciją naudojame vertindami ir tobulindami Jums siūlomas Paslaugas, o taip pat nustatydami tobulintinas Paslaugų kokybės sritis.

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?
Mūsų Svetainėje, siekiant atskirti Jus nuo kitų Svetainės naudotojų, gali būti naudojami slapukai. Tai padeda gerinti Jūsų naršymo Svetainėje patirtį, o taip pat – tobulinti Svetainę.

Slapukas yra nedidelis raidžių ir skaitmenų failas, kurį, jeigu Jūs sutinkate, išsaugome Jūsų naršyklėje arba kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri perduodama į Jūsų kompiuterio standųjį diską.

Galime naudoti šiuos slapukus:

•  griežtai būtini slapukai: šie slapukai būtini Svetainės darbui. Jiems priskiriami, pavyzdžiui, slapukai, kurie leidžia Jums prisijungti prie saugių mūsų Svetainės zonų. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti;
•  analitiniai / darbo kokybės slapukai: jie leidžia mums atpažinti lankytojus, juos suskaičiuoti ir pamatyti, kaip lankytojai naršo Svetainėje ja naudodamiesi. Tai padeda mums tobulinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško;
•  funkciniai slapukai: šie slapukai naudojami atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų Svetainę. Tai leidžia mums individualiai pritaikyti turinį Jums, pasisveikinti kreipiantis vardu ir įsiminti Jūsų prioritetus (pvz., jūsų pasirinktą kalbą arba regioną);
•  tiksliniai slapukai: šie slapukai fiksuoja Jūsų apsilankymą Svetainėje, aplankytus puslapius ir paspaustas nuorodas. Šią informaciją naudosime tam, kad Svetainę ir joje rodomus skelbimus labiau pritaikytume jūsų interesams. Be to, šia informacija tokiu pat tikslu galime pasidalyti su trečiosiomis šalimis.
•  Daugiau informacijos apie atskirus mūsų naudojamus slapukus ir tikslus, kuriems juos naudojame, rasite lentelėje.

Galite užblokuoti slapukus aktyvuodami atitinkamą nustatymą naršyklėje, kuris leidžia atsisakyti įrašyti visus arba kai kuriuos slapukus. Vis dėlto, jeigu naudodamiesi naršyklės nustatymais, užblokuosite visus slapukus (įskaitant būtinuosius), galite nebegauti prieigos prie visos Svetainės arba jos dalių. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos išjungti rasite www.allaboutcookies.org.

KUR SAUGOMA INFORMACIJA IR KAS JĄ PAMATYS?
Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turi tik tie įgalioti Klinikos asmenys ir departamentai, Klinikos padaliniai jūsų valstybėje (jei yra), kuriems būtina su jais susipažinti, kad galėtų vykdyti savo funkcijas. Neatskleisime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išorinės įstaigoms ar organizacijoms, jeigu Jūs neduosite sutikimo perduoti duomenis, arba to reikalauja arba leidžia įstatymai.

KIEK BUS SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?
Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu būtina pasiekti tikslus, kuriems asmens duomenys buvo tvarkomi (renkami), jeigu pagal taikomus įstatymus mūsų konkrečiai nereikalaujama tvarkyti asmens duomenis ilgiau.

Ištrinsime ir pašalinsime asmens duomenis, jeigu:
• Jūs atšauksite sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nebelieka kitų teisinių tvarkymo pagrindų;
• Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra Jūsų prieštaravimą panaikinančių teisėtų pagrindų tvarkyti duomenis, arba Jūs prieštaraujate tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais;
• asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
• asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant teisinį įsipareigojimą, kuris taikomas Klinikai.

Duomenys nebus ištrinti tokia apimtimi, kiek būtina vykdant teisinę prievolę, kurios pagrindu Bendrovė privalo tvarkyti duomenis, arba atliekant užduotis, kurios svarbios viešajam interesui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus Klinika (jeigu tokių yra); archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais; arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Klinikos teisinius reikalavimus.

KOKIE TARPAUTINIAI DUOMENŲ PERDAVIMAI ATLIEKAMI?
Neperduodame Jūsų asmens duomenų į šalis arba teritorijas už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent toje šalyje arba teritorijoje užtikrinamas pakankamas apsaugos lygis arba Jūs duodate aiškų sutikimą perduoti duomenis į užsienį.

KAIP UŽTIKRINAME DUOMENŲ VIENTISUMĄ?
Bus imtasi visų įmanomų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs. Atnaujinkite savo asmens duomenis ir praneškite apie mums pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

KAIP APSAUGOME ASMENS DUOMENIS?
Imsimės visų būtinų priemonių užtikrinti asmens duomenų saugumą ir išvengtume nesankcionuotos arba atsitiktinės prieigos, duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo, kopijavimo, keitimo, disponavimo, trynimo ar kitokio naudojimo neturint leidimo. Atkreipkite dėmesį, kad elektroninis informacijos perdavimas negali būti visiškai saugus. Naudojame Secure Sockets Layer (SSL) ir slaptažodžių šifravimą, siekdami apsaugoti savo tvarkomos informacijos saugumą. Atkreipkite dėmesį, kad Jūs turite aktyvią pareigą rūpintis savo slaptažodžio saugumu ir nesidalyti šiais duomenimis su trečiaisiais asmenimis.

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR JŲ GYNIMO PRIEMONĖS?
Turite teisę pareikalauti, kad neišsamūs, neteisingi, netinkami arba neaktualūs asmens duomenys būtų pašalinti arba ištaisyti, apriboti. Jeigu manote, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys yra neišsamūs, neteisingi arba neaktualūs, galite susisiekti su mumis ir mes per dvidešimt penkias (25) dienas atliksime reikiamas pataisas. Bus imtasi visų įmanomų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs. Apribosime asmens duomenis, jeigu Jūs ginčysite jų tikslumą arba aktualumą, o tokio tvirtinimo teisingumu nebus galima neabejotinai įsitikinti. Galite prašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis, tačiau mes galime turėti prievolę pagal įstatymą tokią informaciją saugoti ir jos nešalinti (arba kuriam laikui jos tvarkymą apriboti; pastaruoju atveju įvykdysime prašymą pašalinti duomenis tik įvykdę minėtąją prievolę).

Turite teisę gauti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi. Į prašymus susipažinti su asmens duomenimis atsakysime kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per dvidešimt penkias (25) dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Galime paprašyti pateikti papildomą informaciją, kuri būtina Jūsų tapatybei patvirtinti. Taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jeigu asmens duomenų tvarkymas arba perdavimas būtinas tik vykdant sutartinį įsipareigojimą, naudojantis teisėtais mūsų, duomenų gavėjo ar kito trečiojo asmens interesais (išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti privaloma), o taip pat, kai tai leidžiama pagal įstatymą. Tokius prieštaravimus išnagrinėsime per penkiolika (15) dienų nuo pateikimo dienos. Jeigu Jūs nesutinkate su mūsų sprendimu dėl Jūsų pareikšto prieštaravimo, turite teisę per trisdešimt (30) dienų nuo sprendimo, kuriuo atsisakoma tenkinti prieštaravimą, gavimo dienos pradėti teismo procesą. Teisės aktų nustatytomis sąlygomis turite teisę pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą.

Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Tokių susietų svetainių mes nekontroliuojame, todėl neatsakome už jų privatumo apsaugos metodus.

KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIO PRIVATUMO PRANEŠIMO?
Duomenų subjektų užklausos ir prašymai duomenų apsaugos klausimais priimami Bendrovės bendruoju el. paštu info@primumestetica.lt.

Дата последнего обновления: 01.09.2022

Может у вас есть вопросы?

  Оставьте свои контакты, и мы свяжемся с вами в ближайшее время.

  © 2023 Primum Estetica. Все права защищены. Политика конфиденциальности. Защита данных.