I-V 10:00-19:00, VI 11:00-18:00

Privatumo politika

UAB „Primum Estetica“ (toliau – „Klinika“) yra įsipareigojusi saugoti fizinių asmenų privatumą. Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Klinika yra duomenų valdytojas ir yra atsakinga už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR), vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Šiuo pranešimu informuojame Jus apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, gautus iš naudotojų (toliau kartu vadinami „Duomenų subjektai“). Jaunesni negu 18 metų Duomenų subjektai (toliau – „Nepilnamečiai“) negali naudotis mūsų paslaugomis, todėl asmenų, nesulaukusių 18 m. amžiaus, prašome Bendrovei neteikti jokių savo asmens duomenų. Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik interneto svetainei https://primumestetica.lt/.

Perskaitykite šią Privatumo politiką kartu su Primumestetica.lt tinklalapio naudojimo taisyklėmis. Ši Privatumo politika reglamentuoja Jūsų naudojimąsi UAB „Primum Estetica“ interneto svetaine. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis, todėl atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką prieš pradedant naudotis Primumestetica.lt ir Klinikos teikiamomis paslaugomis. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika rekomenduojame nesinaudoti UAB „Primum Estetica“ interneto svetaine.

Mes galime bet kuriuo metu patikslinti šią Privatumo politiką atnaujindami čia paskelbtą informaciją ir prireikus gausime Jūsų sutikimą dėl pakeitimų. Kada Privatumo politika buvo paskutinį kartą keista, nurodyta įraše „paskutinį kartą atnaujinta“.

Svetainę prižiūri ir valdo UAB „Primum Estetica“ (registruotoji buveinė:  Pylimo g. 47, 01137 Vilnius, Lietuva; toliau – „mes“, „mus“, „mums“ arba „Bendrovė“).

Duomenys apie Kliniką:

„Primum Estetica“, UAB
Juridinio asmens kodas: 305045408
PVM kodas: LT100012621918
Buveinės adresas: Pylimo g. 47, 01137 Vilnius
El. paštas: info@primumestetica.lt
Tel. +370 67099669

1. KAS BUS DUOMENŲ VALDYTOJAS?

Duomenų valdytojas yra Klinika (toliau – „mes“, „mus“, „mums“ arba „Bendrovė“).

2. KOKS YRA DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS?

Mes renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi. Tvarkome asmens duomenis, siekdami suteikti Jūsų užsakytas paslaugas. Tvarkymas vykdomas šiais tikslais:

• Vykdyti svetainėje (toliau – „Svetainė“) nurodytais būdais ir/ar kontaktiniais adresais pateiktus Jūsų užsakymus, prašymus, konsultuoti, atsakyti į Jūsų užklausas arba reikalavimus.

• Padėti susisiekti su gydytoju.

• Tiesioginės rinkodaros tikslais.

• Slapukai: naudojame slapukus, kad gautume informacijos apie tai, kaip naudojate mūsų interneto svetainę https://primumestetica.lt/. Slapukai sudaro sąlygas teikti Jums paprastesnę ir prieinamesnę svetainės naudojimo patirtį. Trečiųjų šalių slapukai padeda mums pagerinti reklamų, naudojamų įvairiuose kanaluose, aktualumą. Informacija paprastai neapima jokių duomenų, kurie leistų Jus identifikuoti kaip fizinį asmenį.

2.1. Pirkimas ir Jūsų užsakymų vykdymas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti, administruoti ir įvykdyti Jūsų užsakymus, tame tarpe, bet neapsiribojant, – apdoroti mokėjimus, išrašyti sąskaitas, bendrauti su Jumis su užsakymu bei jo vykdymu susijusiais klausimais, juos nagrinėti, spręsti ir pan.:

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: Jūsų pirkimo duomenys; Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys; komunikacijos duomenys, kai ir kiek jie susiję su konkrečiu užsakymu.

Teisinis pagrindas: pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos tarp Jūsų ir Primum Estetica, UAB, sudarymo ir vykdymo tikslu.

Kiek laiko saugome duomenis: konkretus užsakymas ir su juo susiję duomenys bei dokumentai saugomi 10 metų po užsakymo įvykdymo.

2.2. Turinio suasmeninimas ir rekomendacijos

Kad naršyti ir apsipirkti Jums būtų dar patogiau ir greičiau, o pateikiamas turinys atitiktų Jūsų poreikius, mes Primumestetica.lt interneto svetainėje rekomenduojame Jums produktus, paslaugas, funkcijas ir pateikiame turinį, kurie gali Jums būti aktualūs. Tam, kad galėtume kuo geriau Jus pažinti ir pateikti Jums išties aktualų turinį, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis:

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: Sesijos ID; Sesijos metu užfiksuoti Jūsų naršymo Primumestetica.lt  interneto svetainėje duomenys. Visi neregistruoto Kliento naršymo duomenys yra renkami ir tvarkomi tik nuasmeninti ir neleidžia identifikuoti konkretaus asmens. Tam tikrais atvejais Primumestetica.lt  sistema gali atpažinti Jus, kaip sugrįžtantį vartotoją ir ankstesnės(-ių) naršymo sesijos(-ų) metu surinktus duomenis susisieti su naujos naršymo sesijos duomenimis. Visgi, ir šiuo atveju mes negalime identifikuoti Jūsų, kaip konkretaus asmens, nes naršymo duomenys nėra siejami su jokiais kitais asmens duomenimis ir identifikatoriais.

Teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį suteikiate patvirtindami slapukų pasirinkimus.

Kiek laiko tvarkome duomenis: tol, kol galioja Jūsų sutikimas, bet neilgiau kaip dvejus metus. Sutikimą galite valdyti ir bet kada atšaukti keisdami savo slapukų pasirinkimus, kaip nurodyta informacijoje apie naudojamus slapukus.

2.3. Bendrieji ir suasmeninti tiesioginės rinkodaros pranešimai

Primumestetica.lt Jūs galite prenumeruoti naujienlaiškius, informaciją apie Primumestetica.lt naujienas, akcijas, taip pat specialiai Jums pagal Jūsų pirkimo ir naršymo istoriją pritaikytus pasiūlymus. Tam, kad galėtume pateikti Jums tokius pasiūlymus ir informaciją, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: Jūsų kontaktiniai duomenys; Jūsų pirkimų ir naršymo Primumestetica.lt istorija, jeigu pasirinkote gauti specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus; Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys.
 • Teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas, kurį pateikiate prenumeruodami Primumestetica.lt naujienlaiškius, bendruosius ir (ar) specialiai Jums pritaikytus pranešimus bei pasiūlymus. Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenis mes tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu. Tokių duomenų rinkimas ir jų analizė leidžia mums įvertinti tiesioginės rinkodaros kampanijų aktualumą ir veiksmingumą, kad pranešimai Jums būtų įdomūs ir aktualūs, o mūsų vykdoma tiesioginė rinkodara būtų efektyvi.
 • Kiek laiko tvarkome duomenis: tol, kol galioja Jūsų sutikimas. Savo duotą sutikimą gauti naujienlaiškius, bendruosius ir (ar) specialiai Jums pritaikytus pranešimus bei pasiūlymus galite bet kada atšaukti spustelėdami atsisakymo nuorodą elektroniniame laiške arba susisiekdami su mumis el. paštu info@primumestetica.lt arba tel. +370 67099669.

2.4. Jūsų pateiktų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų nagrinėjimas

Kai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums prašymus, atsiliepimus, skundus ir atliekate panašius veiksmus, Jūs paprastai pateikiate mums savo asmens duomenis. Tokie Jūsų duomenys iš mūsų pusės yra naudojami tam, kad galėtume tinkamai bei objektyviai išnagrinėti Jūsų prašymą, reikalavimą ar kitą užklausą, suteikti Jūsų prašoma ir (ar) Jums reikiamą informaciją, atsakyti į Jūsų klausimus, išspręsti Jūsų prašymus ir (ar) reikalavimus. Jūsų prašymų, reikalavimų ir kitų užklausų duomenis mes taip pat galime naudoti tikslu apginti savo teises ir teisėtus interesus, jeigu dėl Jūsų prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos būtų inicijuotas teisinis ginčas ar atsirastų tokio ginčo tikimybė:

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: komunikacijos su Jumis duomenys; Jūsų identifikaciniai ir kontaktiniai duomenys; kiti duomenys, būtini Jūsų prašymui, reikalavimui ar užklausai išnagrinėti.
 • Teisinis pagrindas: sutarties vykdymas, kai Jūsų prašymas, reikalavimas ar užklausa yra susijusi su sutartimi ir (ar) jos vykdymu; mūsų teisinės pareigos atsakyti į Klientų prašymus, reikalavimus ir užklausas vykdymas; teisėtas mūsų interesas ginti savo teises ir interesus, kai kreipiatės į mus su skundu ar pretenzija, kai yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra jo tikimybė.
 • Kiek laiko tvarkome duomenis: tvarkome tol, kol išnagrinėjame Jūsų pateiktą prašymą, reikalavimą ar kitą užklausą, pateikiame atsakymą ir dar 2 metus po tokio prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos išsprendimo. Jeigu dėl Jūsų pateikto prašymo, reikalavimo ar kitos užklausos yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, – iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

2.5. Analitika ir statistika, skirta veiklos analizės, vystymo ir gerinimo tikslu

Mes keliame sau tikslą, kad naudotis Primumestetica.lt interneto svetaine būtų kuo patogiau ir paprasčiau, o mūsų teikiamos paslaugos Klientams būtų naudingos ir aktualios, kad Klientų patirtis būtų kuo geriausia.  Todėl, siekdami vystyti ir gerinti savo veiklą, analizuojame, kaip Klientai naudojasi Primumestetica.lt interneto svetaine ir Primumestetica.lt paslaugomis, ir tvarkome toliau nurodytus duomenis. Šioje vietoje pažymėtina, kad vykdydami analitiką ir statistiką mes tvarkome nepersonalizuotus subendrintus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Kitaip tariant, analitiniai ir statistiniai duomenys neleidžia identifikuoti konkretaus vartotojo, nėra susiejami su kitais identifikuoto vartotojo duomenimis ir nejungiami į duomenų rinkinius pagal konkretų vartotoją:

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: subendrinti Klientų pirkimų duomenys; subendrinti naršymo Primumestetica.lt interneto svetainėje duomenys; subendrinti naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenys; subendrinti komunikacijos su Klientais duomenys.
 • Teisinis pagrindas: statistiką ir Analitiką mes vykdome ir duomenis šiuo tikslu renkame ir tvarkome tik Jūsų sutikimo pagrindu. Jūs galite bet kada priimti ar atmesti analitinius ir statistinius slapukus, atitinkamai keisdami šių slapukų pasirinkimą.
 • Kiek laiko tvarkome duomenis: saugome tiek kiek būtina šiame skirsnyje apibrėžtais tikslais.
 • Pastabos: Primumestetica.lt interneto svetainėje mes galime naudotis Google Analytics ir/ar kitų svetainės analitikos paslaugas teikiančių tiekėjų įrankiais. Google Analytics ir kiti analitikos įrankiai naršymo duomenis renka slapukų ir panašių technologijų pagalba. Visgi, paprastai Google Analytics ir/ar kitų analitikos įrankių slapukai Primumestetica.lt veikia kaip mūsų pačių (pirmos šalies) kontroliuojami slapukai. Primumestetica.lt interneto svetainės lankymo ir naudojimo analitinius ir statistinius duomenis mes renkame ir naudojame tik Jūsų sutikimo pagrindu, tikslu vertinti mūsų paslaugų ir (ar) rinkodaros kampanijų našumą ir priimti svarbius veiklos vystymo bei tobulinimo sprendimus, tokius, kaip Primumestetica.lt paslaugų vystymas, interneto svetainės tobulinimas. Visgi, jeigu Jūs prieštarautumėte analitinių slapukų diegimui, galite juos atmesti savo interneto naršyklėje, kaip nurodyta Slapukų politikoje.

2.6. Informacija apie vaizdo kamerų stebėjimo duomenų tvarkymą

Klinikos pastato išorėje yra įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į kamerų matymo lauką. Vaizdo įrašus gali peržiūrėti tik atsakingi Klinikos vadovo tinkamai įgalioti asmenys, susipažinę su Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais ir įsipareigoję jų laikytis pasirašytinai ar kitu būdu įrodančiu susipažinimo ir įsipareigojimo faktą. Vaizdo kamerų įrašai gali būti teikiami tiems suinteresuotiems asmenims, su kuriais yra susijęs incidentas, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos ir pareigūnai, draudimo bendrovės, lankytojai (kai sugadintas jų turtas ar incidentas susijęs su sveikatos sužalojimu). Šiais atvejais duomenys teikiami tik įsitikinus, jog yra tinkamas teisinis pagrindas duomenims teikti. Tam, kad Klinika galėtų įgyvendinti teisėtą interesą rūpintis asmenų saugumu, sveikata ir viešąją tvarka, mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Tvarkomų asmens duomenų kategorijos: Jūsų, kaip asmens, atvaizdas.
 • Teisinis pagrindas: būtinybė siekti Mūsų teisėtų interesų; siekis apsaugoti Klinikoje esančius asmenis, jų sveikatą ir viešąją tvarką, bei turto apsaugą (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą).
 • Kiek laiko tvarkome duomenis: vaizdo įrašai saugomi iki 180 kalendorinių dienų ir automatiškai trinami laikmenoje saugant naujus vaizdo įrašus, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra daroma nusikalstama veika, kad yra užfiksuotas nusižengimas, ar kad yra fiksuoti kiti neteisėti veiksmai (iki kol baigsis atitinkamas tyrimas ir/ar bylos nagrinėjimas).

3. KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme bei kituose taikytinuose teisės aktuose.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi teisėtais UAB „Primum Estetica“ interesais.

Vadovaudamiesi savo teisėtu interesu, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekiant pateikti geriausiai Jūsų poreikius atitinkančius mūsų produktų bei paslaugų pasiūlymus.

Jei norite atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų, bet kuriuo metu informuokite nurodytais kontaktais apie tai, kad nepageidaujate, kad Jūsų kontaktiniai duomenys būtų naudojami tiesioginei rinkodarai.

Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktais, kai Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaujantis mūsų teisėtu interesu. Jūsų privatumo teisės yra visada užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis anksčiau nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

Visgi, kai asmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti ar įvykdyti sutartį (pvz. Jūsų pirkimo užsakymą) ir/arba suteikti Jums pageidaujamą Primumestetica.lt Paslaugą, Jūs negalėtumėte pateikti pirkimo užsakymo arba pasinaudoti atitinkama Paslauga, jeigu nepateiktumėte atitinkamų asmens duomenų arba neleistumėte jų tvarkyti.

Laikas nuo laiko mes galime rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis, turėdami Jūsų sutikimą. Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir reikalingas susijusioms tvarkymo operacijoms atlikti šiais tikslais.

4. KOKS YRA TEISĖTAS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS?

Jeigu šioje Privatumo politikoje nenurodyta kitaip, asmens duomenų tvarkymas vykdomas savanoriškais pagrindais ir grindžiamas Jūsų laisvai duotu sutikimu. Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo teisėtumui remiantis sutikimu iki jo atšaukimo. Nepateikus prašomų asmens duomenų, gali būti, kad negalėsime suteikti jums Paslaugų.

5. KOKIUS ASMENS DUOMENIS GALIME RINKTI?

Vykdydami veiklą ir aukščiau nurodytais tikslais, atsižvelgiant į mūsų Jums teikiamas ir Jūsų naudojamas Primumestetica.lt paslaugas, funkcijas ir kitą Jūsų sąveikavimą su mumis, mes galime tvarkyti (rinkti) šiuos Jūsų asmens duomenis:

Duomenų kategorijaRenkami ir tvarkomi asmens duomenysIš kur gaunami duomenys
Jūsų identifikaciniai, anketiniai ir kontaktiniai duomenysIdentifikaciniai duomenys: Jūsų vardas, pavardė; Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas. Kiti anketiniai duomenys, kuriuos mums pateikiate savo pasirinkimu: gimimo data, lytis, kalbos pasirinkimas, įmonės pavadinimas ir duomenys, jeigu su mumis sąveikaujate įmonės vardu, kita informacija, kurią mums pateikiate apie save.Gaunami iš Jūsų, kai Primumestetica.lt pateikiate užsakymą ir jo vykdymui būtinus savo duomenis, kreipiatės į mus su prašymu, paklausimu, skundu ir panašiu būdu
Pirkimų duomenysJūsų užsakymo duomenys: užsakomos paslaugos ar prekės, jų kiekis, kainos, suteiktos nuolaidos, panaudoti dovanų kuponai, užsakymo pateikimo data ir laikas; Atsiskaitymo informacija: mokėjimo būdas, data ir laikas, mokėjimo duomenys (tame tarpe, bet neapsiribojant, banko sąskaitos numeris); Pristatymo informacija: pristatymo būdas ir/ar pristatymo adresas; Informacija apie užsakymo statusą ir vykdymo eigą: ar užsakymas paruoštas, išsiųstas, pristatytas, informacija apie prekių ir pinigų grąžinimus ir pan. Komunikacijos duomenys: informacija apie komunikaciją ir bendravimą su Jumis su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, Jūsų atsiliepimai ir vertinimai, kitos komunikacijos turinys. Kita informacija: požymis, kad susipažinote su Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, susipažinimo data ir laikasGaunami iš Jūsų, kai Primumestetica.lt pateikiate užsakymą, atliekate užsakymo apmokėjimą, susisiekiate su mumis (arba mes susisiekiame su Jumis) su užsakymu ir jo vykdymu susijusiais klausimais, kai kreipiatės dėl prekių grąžinimo ir pan. Sugeneruojami užsakymo vykdymo eigoje. Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, kai ir kiek tokia informacija būtina pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti, užsakymui priimti ir jam apdoroti (pvz. slapukų pagalba fiksuojama, kad Jūs susipažinote su pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika).
Jūsų sutikimai, komunikavimo ir (ar) paslaugų valdymo pasirinkimaiSutikimai ir komunikavimo pasirinkimai: Jūsų sutikimai gauti rinkodaros ir/ar kitus pranešimus, informacija apie pranešimų užsakymą ir/ar atsisakymą; Paslaugų pasirinkimai: informacija apie Jūsų naudojamas Primumestetica.lt paslaugas, jų užsakymą ir/ar atsisakymą. Jūsų pasirinkimai dėl slapukų.Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), Jums pažymint atitinkamus sutikimus ir (ar) pasirinkimus, užsakant atitinkamus pranešimus ir (ar) paslaugas arba jų atsisakant.
Jūsų naršymo Primumestetica.lt interneto svetainėje duomenys.Naršymo duomenys: peržiūrėti puslapiai, peržiūrėtos paslaugos ar prekės, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į pirkinių krepšelį įkeltos prekės, įkėlimo data ir laikas, kiti paspaudimai ir domėjimasis turiniu, informacija, iš kur vartotojai patenka į svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, partnerių nuorodų statistika. Techniniai duomenys: IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, rezoliucija.Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums naršant Primumestetica.lt interneto svetainėje. Sugeneruojami iš Jūsų naršymo duomenų (pvz. statistinė naršymo informacija).
Kiti duomenys, kurie yra generuojami, kai naudojatės atitinkamomis Primumestetica.lt paslaugomisDuomenys, kurie sugeneruojami, kai naudojatės tam tikromis Primumestetica.lt paslaugomis ar funkcijomis: pvz., kai išsaugote interneto svetainės kalbos pasirinkimą, patvirtinate savo pilnametystę ir pan. Ši informacija leidžia mums siųsti pranešimus Jums suprantamomis kalbomis, nustatyti ar galite naudotis paslaugomis ir kt.Gaunami iš Jūsų (ir fiksuojami automatinėmis priemonėmis, įskaitant slapukų ir panašių technologijų pagalba), kai Jūs naudojatės atitinkama Primumestetica.lt paslauga ar funkcija.
Naujienlaiškių ir kitų pranešimų peržiūros duomenysInformacija, kad pranešimas sėkmingai pristatytas, informacija apie pranešimo atvėrimą ir atvėrimo datą bei laiką, pranešime pateiktų nuorodų paspaudimai, informacija apie el. laiško persiuntimą (nefiksuojant adresato), informacija apie pranešimų (atitinkamo jų tipo) atsisakymą.Renkami slapukų ir panašių technologijų pagalba, Jums gaunant ir peržiūrint naujienlaiškius ir kitus el. pranešimus.
Komunikacijos su Jumis duomenysKai kreipiatės į mus dėl pagalbos, užduodate mums klausimus, pateikiate mums atsiliepimus, skundus ir kitais panašiais atvejais, – mes tvarkome Jūsų komunikavimo su mumis įrašus ir kopijas, Jūsų pateiktus dokumentus ir duomenis, o taip pat mūsų pačių surinktus duomenis, kai ir kiek jie reikalingi Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.Gaunami iš Jūsų, kai kreipiatės į mus su prašymu, atsiliepimu, skundu ar kita užklausa. Surenkami mūsų pačių iš mūsų teisėtai jau turimų duomenų apie Jus ir/ar gaunami iš trečiųjų asmenų (pvz. valstybės institucijų ir pan.), kai ir kiek tai reikalinga Jūsų užklausai išnagrinėti ir atsakymui pateikti.
Vaizdo kamerų stebėjimo duomenysVaizdo stebėjimo duomenys: Jūsų, kaip asmens atvaizdas. Klinika turi teisėtą interesą rūpintis asmenų saugumu, sveikata ir viešąją tvarka, bei Klinikos patalpų ir turto saugumu. Vagysčių, turto sugadinimo ar kitų neteisėtų veiksmų atvejais vaizdo įrašai suteikia galimybe pastebėti, ištirti bei įrodyti šiuos incidentus.Gaunamiiki Jūs patenkate į Klinikos patalpas, kuriose fiksuojamas vaizdas, patenkantis į kamerų matymo lauką.

6. KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME?

Mūsų Svetainėje, siekiant atskirti Jus nuo kitų Svetainės naudotojų, gali būti naudojami slapukai. Tai padeda gerinti Jūsų naršymo Svetainėje patirtį, o taip pat – tobulinti Svetainę.

Slapukas yra nedidelis raidžių ir skaitmenų failas, kurį, jeigu Jūs sutinkate, išsaugome Jūsų naršyklėje arba kompiuterio standžiajame diske. Slapukuose yra informacijos, kuri perduodama į Jūsų kompiuterio standųjį diską.

Galime naudoti šiuos slapukus:

•   griežtai būtini slapukai: šie slapukai būtini Svetainės darbui. Jiems priskiriami, pavyzdžiui, slapukai, kurie leidžia Jums prisijungti prie saugių mūsų Svetainės zonų. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti;

•   analitiniai / darbo kokybės slapukai: jie leidžia mums atpažinti lankytojus, juos suskaičiuoti ir pamatyti, kaip lankytojai naršo Svetainėje ja naudodamiesi. Tai padeda mums tobulinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško;

•   funkciniai slapukai: šie slapukai naudojami atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų Svetainę. Tai leidžia mums individualiai pritaikyti turinį Jums, pasisveikinti kreipiantis vardu ir įsiminti Jūsų prioritetus (pvz., jūsų pasirinktą kalbą arba regioną);

•   tiksliniai slapukai: šie slapukai fiksuoja Jūsų apsilankymą Svetainėje, aplankytus puslapius ir paspaustas nuorodas. Šią informaciją naudosime tam, kad Svetainę ir joje rodomus skelbimus labiau pritaikytume jūsų interesams. Be to, šia informacija tokiu pat tikslu galime pasidalyti su trečiosiomis šalimis.

•   Daugiau informacijos apie atskirus mūsų naudojamus slapukus ir tikslus, kuriems juos naudojame, rasite lentelėje.

Galite užblokuoti slapukus aktyvuodami atitinkamą nustatymą naršyklėje, kuris leidžia atsisakyti įrašyti visus arba kai kuriuos slapukus. Vis dėlto, jeigu naudodamiesi naršyklės nustatymais, užblokuosite visus slapukus (įskaitant būtinuosius), galite nebegauti prieigos prie visos Svetainės arba jos dalių. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos išjungti rasite www.allaboutcookies.org.

Galime naudoti šiuos slapukus:

•  griežtai būtini slapukai: šie slapukai būtini Svetainės darbui. Jiems priskiriami, pavyzdžiui, slapukai, kurie leidžia Jums prisijungti prie saugių mūsų Svetainės zonų. Šios kategorijos slapukų negalima išjungti;
•  analitiniai / darbo kokybės slapukai: jie leidžia mums atpažinti lankytojus, juos suskaičiuoti ir pamatyti, kaip lankytojai naršo Svetainėje ja naudodamiesi. Tai padeda mums tobulinti Svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinant, kad naudotojai lengvai rastų tai, ko ieško;
•  funkciniai slapukai: šie slapukai naudojami atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų Svetainę. Tai leidžia mums individualiai pritaikyti turinį Jums, pasisveikinti kreipiantis vardu ir įsiminti Jūsų prioritetus (pvz., jūsų pasirinktą kalbą arba regioną);
•  tiksliniai slapukai: šie slapukai fiksuoja Jūsų apsilankymą Svetainėje, aplankytus puslapius ir paspaustas nuorodas. Šią informaciją naudosime tam, kad Svetainę ir joje rodomus skelbimus labiau pritaikytume jūsų interesams. Be to, šia informacija tokiu pat tikslu galime pasidalyti su trečiosiomis šalimis.
•  Daugiau informacijos apie atskirus mūsų naudojamus slapukus ir tikslus, kuriems juos naudojame, rasite lentelėje.

7. KUR SAUGOMA INFORMACIJA IR KAS JĄ PAMATYS?

Prieigą prie Jūsų asmens duomenų turi tik tie įgalioti Klinikos asmenys ir departamentai, Klinikos padaliniai jūsų valstybėje (jei yra), kuriems būtina su jais susipažinti, kad galėtų vykdyti savo funkcijas. Neatskleisime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, išorinės įstaigoms ar organizacijoms, jeigu Jūs neduosite sutikimo perduoti duomenis, arba to reikalauja arba leidžia įstatymai.

Teisinio proceso ir kitais įstatymuose numatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti valstybės institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. KIEK BUS SAUGOMI ASMENS DUOMENYS?

Asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu būtina pasiekti tikslus, kuriems asmens duomenys buvo tvarkomi (renkami), jeigu pagal taikomus įstatymus mūsų konkrečiai nereikalaujama tvarkyti asmens duomenis ilgiau.

Duomenų saugojimo terminai pagal atskirus duomenų tvarkymo tikslus yra detalizuoti šios Privatumo politikos 2 dalyje. Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu duomenys būtini Primumestetica.lt interneto svetainės saugumui užtikrinti, pvz. pastebėjus įtartinus lankytojo ar Kliento veiksmus ir pan.;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Ištrinsime ir pašalinsime asmens duomenis, jeigu:

• Jūs atšauksite sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nebelieka kitų teisinių tvarkymo pagrindų;

• Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra Jūsų prieštaravimą panaikinančių teisėtų pagrindų tvarkyti duomenis, arba Jūs prieštaraujate tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais;

• asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

• asmens duomenys turi būti ištrinti vykdant teisinį įsipareigojimą, kuris taikomas Klinikai.

Duomenys nebus ištrinti tokia apimtimi, kiek būtina vykdant teisinę prievolę, kurios pagrindu Bendrovė privalo tvarkyti duomenis, arba atliekant užduotis, kurios svarbios viešajam interesui, arba įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus Klinika (jeigu tokių yra); archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais; arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti Klinikos teisinius reikalavimus.

9. KOKIE TARPAUTINIAI DUOMENŲ PERDAVIMAI ATLIEKAMI?

Neperduodame Jūsų asmens duomenų į šalis arba teritorijas už Europos Ekonominės Erdvės ribų, nebent toje šalyje arba teritorijoje užtikrinamas pakankamas apsaugos lygis arba Jūs duodate aiškų sutikimą perduoti duomenis į užsienį.

10. KAIP UŽTIKRINAME DUOMENŲ VIENTISUMĄ?

Bus imtasi visų įmanomų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs. Atnaujinkite savo asmens duomenis ir praneškite apie mums pateiktų asmens duomenų pasikeitimus.

11. KAIP APSAUGOME ASMENS DUOMENIS?

Imsimės visų būtinų priemonių užtikrinti asmens duomenų saugumą ir išvengtume nesankcionuotos arba atsitiktinės prieigos, duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo, kopijavimo, keitimo, disponavimo, trynimo ar kitokio naudojimo neturint leidimo. Atkreipkite dėmesį, kad elektroninis informacijos perdavimas negali būti visiškai saugus. Naudojame Secure Sockets Layer (SSL) ir slaptažodžių šifravimą, siekdami apsaugoti savo tvarkomos informacijos saugumą. Atkreipkite dėmesį, kad Jūs turite aktyvią pareigą rūpintis savo slaptažodžio saugumu ir nesidalyti šiais duomenimis su trečiaisiais asmenimis.

12. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS IR JŲ GYNIMO PRIEMONĖS?

Turite teisę pareikalauti, kad neišsamūs, neteisingi, netinkami arba neaktualūs asmens duomenys būtų pašalinti arba ištaisyti, apriboti. Jeigu manote, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys yra neišsamūs, neteisingi arba neaktualūs, galite susisiekti su mumis ir mes per dvidešimt penkias (25) dienas atliksime reikiamas pataisas. Bus imtasi visų įmanomų ir pagrįstų priemonių užtikrinti, kad mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs. Apribosime asmens duomenis, jeigu Jūs ginčysite jų tikslumą arba aktualumą, o tokio tvirtinimo teisingumu nebus galima neabejotinai įsitikinti. Galite prašyti, kad mes pašalintume Jūsų asmens duomenis, tačiau mes galime turėti prievolę pagal įstatymą tokią informaciją saugoti ir jos nešalinti (arba kuriam laikui jos tvarkymą apriboti; pastaruoju atveju įvykdysime prašymą pašalinti duomenis tik įvykdę minėtąją prievolę).

Turite teisę gauti informaciją apie tai, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi. Į prašymus susipažinti su asmens duomenimis atsakysime kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per dvidešimt penkias (25) dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Galime paprašyti pateikti papildomą informaciją, kuri būtina Jūsų tapatybei patvirtinti. Taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jeigu asmens duomenų tvarkymas arba perdavimas būtinas tik vykdant sutartinį įsipareigojimą, naudojantis teisėtais mūsų, duomenų gavėjo ar kito trečiojo asmens interesais (išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti privaloma), o taip pat, kai tai leidžiama pagal įstatymą. Tokius prieštaravimus išnagrinėsime per penkiolika (15) dienų nuo pateikimo dienos. Jeigu Jūs nesutinkate su mūsų sprendimu dėl Jūsų pareikšto prieštaravimo, turite teisę per trisdešimt (30) dienų nuo sprendimo, kuriuo atsisakoma tenkinti prieštaravimą, gavimo dienos pradėti teismo procesą. Teisės aktų nustatytomis sąlygomis turite teisę pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą.

Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Tokių susietų svetainių mes nekontroliuojame, todėl neatsakome už jų privatumo apsaugos metodus. Pažymime, kad ši Privatumo politika netaikoma jokioms trečiųjų šalių programoms, paslaugoms ar interneto svetainėms, net jei jomis naudojatės arba gaunate prieigą prie jų Primumestetica.lt nurodytomis priemonėmis. Ši Privatumo politika netaikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Kai ši Privatumo politika netaikoma, prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte perskaityti privatumo politiką ir susijusias sąlygas, paskelbtas atitinkamoje interneto svetainėje ar programoje, kuria naudojatės, ar kuri taikoma kitoms paslaugoms, kuriomis naudojatės.

13. KAIP GALITE SUSISIEKTI SU MUMIS DĖL ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS?

Duomenų subjektų užklausos ir prašymai duomenų apsaugos klausimais priimami Bendrovės bendruoju el. paštu info@primumestetica.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 02 17

Galbūt turite klausimų?

  Palikite savo kontaktus ir mes susisieksime su Jumis artimiausiu metu.

  Susipažinau su Privatumo politika